Dört Mezhebe Göre Cemaatle Namaz – 10

By | 30 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-cemaatle-namaz-10- imamlığa okuyuşu en iyi olan mı, fıkıh bilgisi en iyi olan mı daha layıktır? Bunda ihtilaf edilmiştir: Hanefî, Malikî ve Şafiî mezhebinde fıkhı en iyi bilen Fatiha’yı iyi okuyabilirse imam olmaya (en iyi okuyandan) daha yakıktır. Ahmed b. Hanbel’e göre ise namazla ilgili hükümleri bilen ve Kur’an’ın her tarafını en iyi şekilde okuyan (fıkıh bilgisi en iyi olandan) imam olmaya daha layıktır.

- Ümmi’nin -ki o Fatiha’yı iyi okuyamayan kimsedir- okuyana imam olmasında ihtilaf edilmiştir: Ebu Hanife’ye göre ikisinin de namazı batıl olur. Malikî ve Hanbelî mezhebinde ise yukarıdaki durumda yalnız okumasını bilenin namazı bozulur. Şafiî mezhebinde ise ümminin (kendisi gibi ümmi olan) cemaate imam olması sahihtir. Ümminin okuma bilene namaz kıldırması hususunda ise Şafiî’ nin iki kavli olup, bunların en sahih olanı namazın batıl olmasıdır.