Dört Mezhebe Göre Bayram Namazı – 2

By | 30 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-bayram-namazi-2- Mezhep imamları bayram namazının başlangıcında alınan tekbirde ittifak etmişler, bundan sonra alınan zaid (ilaveten, fazla) tekbirlerde ihtilaf etmişlerdir.

Ebu Hanife’ye göre bu tekbirlerin sayısı üç birinci rekâtte, üç ikinci rekâtle olmak üzere altıdır.
Malik ve Ahmed b. Hanbel’e göre birinci rekâtte altı, ikinci rekâtte beştir. Şafiî’ye göre birincide yedi, İkincide beştir.
- Şafiî ve Hanbelî’de her iki tekbir arasında zikirde bulunmak müstehaptır. Hanefî ve Malikî’de ise tekbirler düzenli bir şekilde peşpeşe alınır.