Dört Mezhebe Göre Av – 7

By | 15 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-av-7- Av köpeği avı ısırsa fakat öldürmese, avcı yetiştiğinde henüz avda canlılık belirtisi olsa fakat zaman elvermediğinden boğazlayamadan av ölse Ebu Hanife’ye göre bu av helal olmaz. Diğer mezheplere göre helaldir. Avlamada kullanılan hayvan.avi (üzerine düşmek veya bastırmak gibi sebepler yüzünden) ağırlığı ile öldürse:

Şafiî nin (bu hususta) iki kavli vardır. Birincisi: Avın helal olmasıdır. Rafiî’den en sahih olan bu olup Malik’in mezhebinde de meşhur olanda budur. İkincisi: Helal olmasıdır. Ahmed b. Hanbel’in mezhebinde tercih edilen Ebu Yusuf ve Muhammed’in kavli de böyledir. Ebu Hanife’den bu hususta yukarıdaki iki Şafiî rivayeti gibi rivayetler vardır. Bunların meşhur olanı avın helal olmasıdır.