Dört Mezhebe Göre Adak – 6

By | 16 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-adak-6- Medine’deki Mescid-i Nebevi’ye veya Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya yürüyerek gitmeyi adama hakkında Şafiî’nin iki kavli olup birincisi -ki bu “Ümm” kitabındaki kavlidir- böyle bir adak geçerli değildir. Ebu Hanife’nin görüşü de böyledir. İkincisi böyle bir adak geçerlidir ve adanan yerine getirilmelidir. Malikî ve Hanbelî’de de böyledir.
- Yapılması mübah olan bir şeyi adayan kimse, mesela “Allah için adağım olsun evime kadar yürüyeceğim” veya “atıma bineceğim” veya “elbisemi giyeceğim” gibi adaklarda bulunsa Hanbelî dışındaki mezheblerce hiçbir şey lazım gelmez. Her ne kadar bu adakları yerine getirmek gerekmez ise de adakta söylediğinin tersini yaptığı takdirde yemin kefareti vermesi gerekir. Hanbelî’ye göre adak geçerlidir. Ancak adak sahibi adağını yerine getirmekle (yemin) kefareti vermek arasında serbesttir.