Dört Mezhebe Göre Adak – 4

By | 17 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-adak-4- Mal olarak sahib olduğu ne varsa sadaka olarak vermeyi adayan kimseye bütün malını sadaka olarak vermesi lazım gelir. Hanefî mezhebi alimleri bu kimsenin malının tamamının üçte birini sadaka olarak vermesi gerektiğini söylemişlerdir. Buradaki maldan maksat zekâtı verilmesi gereken maldır. Hanefî alimlerinin bir görüşü daha vardır ki buna göre malının tamamını sadaka olarak vermesi gerekir. Malik’e göre, zekât malının da diğerlerinin de üçte birini sadaka olarak vermesi gerekir.

Ahmed b. Hanbel’den iki rivayet vardır: Birisi bütün malının üçte birini sadaka vermesi gerekir. Diğerine göre sadaka olarak dağıtma hususunda kendisinin neyi mal sayıp saymadığına baş vurur (ve mal saydığını tasadduk eder).
- Bir kimse Ka’be’de namaz kılmayı adak yapsa, bu adağı orada yerine getirmek gerekir. Medine’deki veya Kudüs’teki camide kılmayı adaşa da böyledir. Bu Hanefî dışındaki mezheplere göredir.Hanefî’ye göre adamakla namazı belirli bir camide kılmak gerekli olmaz.