Dört Mezhebe Göre Abdestin Bozulma Sebepleri

By | 26 Temmuz 2015

dort-mezhebe-gore-abdestin-bozulma-sebepleri- Normalde insandan çıkan idrar ve dışkıdır. Bunlar icma (ittifak) ile abdesti bozar.

- Nadir olarak arkadan (anus bir başka deyimle dübürden) çıkan kurt, önden çıkan yel, küçük taş parçası, kadından hastalık sebebi ile gelen kan, erkekten çıkan mezi de İmam Malik dışında diğer imamlarca abdesti bozar.

Ebu Hanife’ye göre önden yel bozucu değildir. Meni Şafiî mezhebi dışında diğer mezheplerce abdesti bozucudur. Şafiî’ye göre meni guslü gerektirmekte ise de abdesti bozucu değildir. Ebu Hanife’ye göre yukarda sayılanların hepsi ve meni ile abdest bozulur.