Dört Mezhebe Göre Abdestin Bozulma Sebepleri – 6

By | 27 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-abdestin-bozulma-sebepleri-6Kahkaha ile Gülmek:

- Kahkaha ile gülmek ittifakla namazı bozucudur. Fakat bu durumda abdest de bozulur mu?
İmam Malik, Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre bozulmaz.

Ebu Hanife’ye göre bozulur.

- Ateş gören şey; pişirilmiş yemek, ekmek gibi. Bundan dolayı (böyle bir şeyi yemekten dolayı) abdest almak gerekmez. Bu ittifakla böyledir.
İbn-i Ömer, Ebu Hureyre, Zeyd b. Sabit (r.anhüm) gibi bazı sahabeden bu durumda abdest almak gerektiği rivayet edilmiştir.