Dört Mezhebe Göre Abdestin Bozulma Sebepleri – 2

By | 26 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-abdestin-bozulma-sebepleri-2Üreme Organına Dokunma:

- Fakihler eli dışında bir organı ile üreme organına dokunanın abdestinin bozulmadığında görüş birliği etmişlerdir.

- Eli ile üreme organına dokunmaya gelince: Ebu Hanife’ye göre bu hareket her ne şekilde olursa olsun abdesti bozmaz.
Şafiî ye göre üreme organına elin iç kısmı ile bir engel olmaksızın şehvetli olsun, -şehvetsiz olsun- dokunmak abdesti bozar. Ahmed b. Hanbel’e göre dokunma elin içi ile de olsa, dışı ile de olsa bozar. Hanbelî’de meşhur olan hüküm budur.

Malikî mezhebine göre, dokunma şehvet ile olursa abdest bozulur, şehvetsiz olursa bozulmaz. Malikî mezhebinde tercih edilen görüş budur.
- Başkasının üreme organına dokunmaya gelince: Hanbelî ve Şafiî mezheplerine göre dokunulan diri olsun ölü olsun: küçük olsun, büyük olsun dokunanın abdesti bozulur.

Malikî mezhebine göre küçüğün organına dokunmakla abdest bozulmaz.
Ebu Hanife’ye göre hiçbir durumda yukardaki durumlar abdesti bozmaz.

Dokunulan kişinin abdesti bozulur mu?

Ebu Hanife, Şafiî ve Hanbelî’ye göre bozulmaz. Malikî’ye göre bozulur.

- Kişinin -isterse teması engelleyici bir şey olmaksızın- tes- tislerine (yumurtalarına) dokunması ittifakla bozucu değildir.
- İmam Malik dışındaki mezhep imamlarına göre şehvetle dahi olsa sakalı çıkmamış bir çocuğa dokunmakla abdest almak vacip olmaz.
İmam Malik bu durumda abdest almanın vacip olacağını söylemiştir. Bu hususta Şafiî mezhebinde bir vecih olduğu söylenmektedir.
- Dışkının çıktığı yere dokunmanın, abdesti bozması hususunda ihtilaf vardır.

Ebu Hanife ve Malik’e göre bozmaz.
Şafiî ve Hanbelî’ye göre bozulur. Şafiî’de ve Hanbelî’de bozmadığına dair bir görüş de vardır.