Dolgu Ve Kaplama İle Gusül

By | 7 Temmuz 2015

İdolgu-ve-kaplama-ile-gusulslam, insan sağlığına büyük önem vermiştir. Çürüyen dişin yerine dolgu, ya da kaplama yaptırmak, dökülen dişin yerine yenisini taktırmak yararlı görülmüştür. Diş yaptırmanın, kaplatmanın ya da doldurmanın caiz olduğu hususunda başta İmam-ı Azam olmak üzere bütün müctehid imamlar hemfikirler.
Dolgu dişin, yapma dişin ya da kaplama dişin abdest ve gusle manisi yoktur. Çünkü bu yeni diş, çekilen dişin ya da kaplanan dişin yerine geçer. Diş altın yada gümüşle de kaplanabilir . Bu yara üzerine veya sargı üzerine mesh almak gibi de düşünülebilir.
Hanefi ve Şafilere göre ağzın içi yüzden sayılmaz. Ancak gusül abdesti alırken Hanefilerde ağza su alıp çalkalamak farzdır. Şafilerde ise sünnettir. Ancak olayın aslı şöyledir ki; kaplama ya da dolgu ya da yaptırma diş, dökülen yada çürüyen dişin yerine gelir. Yani tabiiyet aslın hükmü taşır’’. Bu yüzden diş kaplatmadan yada doldurmadan önce abdest yada gusle gerek yoktur.
Cünüp ve hayız iken ise yine yukarıdaki hükümdedir. Fakat tercih edilen cünüp ve hayızken diş kaplatılmamasıdır.