Doğum Kontrol Sonrası Boşanma Oranında Artış

By | 4 Mayıs 2015

dogum-kontrol-sonrasi-bosanma-oraninda-artis   Çocuğun, karı koca arasındaki evlilik bağını koruyup sağlamlaştırmadaki rolü inkâr edilemez. Çocuk yapmadıkları takdirde, evlilerin ayrılması son derece kolaydır. İşte Batı’da, aileler üzerinde esen uğursuz rüzgârın, her gün biraz daha artan boşanma hummasının gerçek sebeplerinden biri de budur. Boşananların çoğu, çocuğu olmayanlardır. Buna örnek verecek olursak: Londra mahkemelerinin sadece bir tanesinde, 1 veya 1,5 dakika gibi kısa bir zaman içinde verilmiş 115 boşanma kararının tamamı, istisnasız çocuk yapmayan karı-kocalar hakkındadır.
Mr. Barness ve Mr. Ruedi, birlikte yaptıkları inceleme ve araştırmalarının sonuçlarını şu sözlerle özetliyorlar:
“Gerçek şudur ki, boşanmak isteyen karı-kocaların üçte ikisini (2/3), hiç çocuk yapmayanlar teşkil etmektedir.”
Dr. Sarrokeıı’in hesaplarına göre, evli Amerikan kadınlarından % 4 u birbirinden ayrı yaşamaktadır. Bu durum, devlet bütçesini her yıl 250 milyon dolarlık ağır bir masrafa sokmaktadır. Amerika’da, hergün artan boşanma ve evini terk ederek kaçma olaylarının neticesi olarak, 45 milyon Amerikalı çocuğun, 12 milyonu, yani % 25’ten fazlası ana-baba himayesinden ve terbiyesinden mahrum olarak yetişmektedir. Amerika’da, serseri ve aylak çocuklar büyük bir problemdir.