Dinimizde Spiral Kullanmak Ve Hükmü

By | 4 Mayıs 2015

dinimizde-spiral-kullanmak-ve-hukmu

İslam dininde evliliğe büyük önem verilmiştir. Peygamber efendimiz (sav): “Evleniniz ki çoğalasınız. Ben kıyamette ümmetimin çokluğuyla övüneceğim.”
(İmam Şafii’den rivayet etmiştir.)
Bir diğer hadiste “Ey gençler topluluğu! Evlenme gücüne sahip olan evlensin. Çünkü evlenme göz ve namusu korur. Gücü yetmeyen oruç tutsun. Çünkü oruç onu frenler.”
Hadislerden de anlaşılacağı gibi evlenmek ve çoğalmak peygamber sünnetidir. Evlenmenin en büyük amaçlarından biri neslini çoğaltmak olduğuna göre hastalık, çevrenin dinsizliği ve şiddetli fakru zaruret gibi engeller olmazsa çocuk doğmasına engel olmak doğru görülmemiştir. Her şeye rağmen spiral takıldıysa bir takım mahsurları vardır. Bunlar, rahimin zarar görmesi, görmesi caiz olmayan yerleri – kadın doktor dahi olsa- başkasının görmesi, dinen emir sayılan çoğalmayı engellemek, eğer kadın kocasından izinsiz taktırmış ise ona ihanet etmiş olması gibi sakıncalan vardır.
Spiral, gusle ve oruca mani değildir. Alman abdest kabul olur. Çünkü spiral yıkanması farz olmayan iç kısma yerleştirilir. Fakat spiral, oruçlu iken takılırsa orucu bozar.