Dinimizde İsyankar ve Serkeş Kadını Cezalandırma Metodları

By | 24 Nisan 2015

dinimizde-isyankar-ve-serkes-kadini-cezalandirma-metodlariNâsihatla
Atâ diyor ki: “Geçimsizlik korkusu şöyle olur: Kadın efendisine karşı süslenmez, yakınlık göstermez ve yaptığı saygıda değişiklik yapar; böyle kadınları, gelecekle korkutmak suretiyle nâsihatte bulunmak gerekir. Meselâ, “Hanım, kocana itaatte Allah (cc)’tan kork. Onun kızıp senden intikam almaya kalkışmasından sakın” denmelidir. Öyle kadınlar var ki, kocasının ufak bir bakışından ona ikaz olunduğunu anlar.
Yatakları Ayırmakla:
Bazı kadınlar güzelliklerini kocalarına karşı bir silah olarak kullanır. Erkek kendisine hakim olursa en önemli silahını düşürmüş olur. Böyle kadınları ıslâh için, yatakta onu yalnız bırakmak ve İbni Abbâs (ra)’ın dediği gibi onunla konuşmamak da caizdir. Yataklar ayrılabilir. Yatakları ayırmak en ağırı olur. Kadını kocasına karşı sevgisi varsa bu onu çok üzer ve hatasını tekrarlamaz.
Kurtubi bu konuda şöyle der: Böyle kadım terketmek en fazla bir ay sürer. Nitekim Peygamberimiz (sav) Hafsa (r.anh)’ya gizli bir şey söylediği ve akabinde:
“Ey Peygamber, eşlerinin rızasını gözeterek, Allah’ın sana helâl kıldığı şeyi niçin kendine yasak ediyorsun?” (Et-Tahrim, 66/1) âyeti nazil olduğu şeyi Hafsa (r.anh), Aişe (r.anh)’ye anlatmıştı. O zaman Peygamber Efendimiz (sav) yatağında onu bir ay ayrı bıraktı. “En fazlası bu kadardır” buyurdu. Kurtubi bu sözleri ile kendi görüşünü ifade etmiş oldu. Şafilere göre bunun sınırı yoktur. Çünkü yatak ayırmaktan maksat ıslahtır ve ıslah oluncaya kadar sürebilir. Düzeldiğinde, “Size itaat ediyorlarsa aleyhlerine yol aramayın” âyeti gereğince artık bu cezaya son verilir.
Döverek: Erkek Hanımını Hangi Hallerde Dövebilir
İslâm Hukukuna göre; Kadın, mahremi olmayanlarla gayri meşru olarak görüşürse, izinsiz evden çıkarsa, kocanın dine aykırı olmayan emirlerine karşı gelirse, malını israf gibi hususlarda kocanın karısını terbiye için dövmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Kadın müslümansa terkettiği namaz, oruç, gibi farz ibadetlerden dolayı da kocasının eşini dövebileceği söylenmiştir. Fakat dövmekte suçta ısrar edildiğinde kabul edilebilir.
Hadiste sokakta dövmek ve kadının yüzüne vurmak yasaklanmıştır. Yüzüne vurulmamak ve kırık olacak kadar dövülmemelidir. Erkek karısını suçsuz yere dövemez. Dövme ölçüsünü aşma yetkisi yoktur. Kadın hafifçe dövülür. Dö- verkende kin ve işkence gayesi güdülmemelidir. Amaç kadının terbiyesidir. İmam Şâfi: “Hiç dövmemek daha iyidir” demiştir.
Hz. Ali (kvc): “Önce nasihat eder, sonra yataklan ayırır ve sonra döver. Bunlardan hiçbiri fayda vermezse o taktirde hakem tayin ederler” demiştir.
Hanımının evde kendisi için süslenmesini isteyen koca, eşini süslenmediği takdirde hanımına dövme cezası verebilir. Yine kadının namaz kılmaması ve yıkanmayı (guslü) terk etmesi de dövülmesini meşru kılan nedenlerdendir.
Söz konusu ayetin devamında: “Dinlerlerse (itaat ederlerse) artık aleyhlerine (onları incitmeye) bahane aramayın” buyurulur.
Peygamber Efendimiz (sav): “Allah’ın kızcağızlarını dövmeyin.’” “Kadınlar hakkında Allah’tan korkun…” “Kadınlar hakkında birbirinize hayır öğütlerde bulunun…” “…Irzınızı başkalarına çiğnetirlerse onları incitmeden dövün” “Dövdüğünüzde yüzlerine vurmayın.” buyurmuştur.
İslam’a bu konuda itiraz edenlerin bir çoğu, İslam’ın dövmeye izin verdiği aşamaya gelmeden karılarını döverler, pek çoğu da karılarından boşanırlar. Hattâ karılarının kolunu başını kıranlar da olur. İslam bunlara izin vermez. Sebebi ne olursa olsun, karısının bir organını kıran, ona diyet ödemek zorundadır.
İslam kültürü alan kadın, kocaya itaatin sevabının şuurundadır. Koca da, kadının kendisine Allah (cc)’ın bir emaneti olduğunu bilir ve ona eziyet etmenin günahının farkında olduğundan dayağa gerek duymamaktadır.