«Dâ’vet»

By | 28 Mayıs 2015

davetCerrahi’ye gel heman,
Bulam dersen ger rahi,
Komaz gönülde güman,
Pir Nureddin Cerrahi..
Himmeti hazır olur,
Kalbine nazır olur,
Müşkile nâsır olur,
Pir Nureddin Cerrahi..
Yolu âsan yöldürür,
Gönlün Hakka döndürür,
Ağlayanı güldürür,
Pir Nureddin Cerrahi..
Kerameti bi-pâyan,
Aşariyle nümâyan,
El-hak tâ’zime şâyan,
Pir Nureddin Cerrahi..
Zengin eder fakiri,
Aziz eder hakiri,
Hakka çeker zâkiri,
Pir Nureddin Cerrahi..
Dertlerin dermanıdır,
Gönüller sultanıdır,
Âşıkm bürhanıdır,
Pir Nureddin Cerrahi..
Gözetir dervişini,
Âsan eder işini,
Veliler hemnişini,
Pir Nureddin Cerrahi..
Aşkî kemter kuludur,
Bu yol aşkın yoludur,
Ululardan uludur,
Pir Nureddin Cerrahi..