Çocuklarınıza Verdiğiniz Sözlerde Durun

By | 14 Nisan 2015

cocuklariniza-verdiginiz-sozlerde-durun    Bir Müslümanın en belirgin özelliği dürüstlüktür. Müslüman, özü ve sözü itibariyle dürüst olan insandır. Peygamber’imizin hayâtı bizim için her konuda en güzel örnektir. Zaten Kur’ân da, onun örnek alınmasını tavsiye etmektedir. O hiçbir zaman yalan söylememiş, verdiği sözden dönmemiş ve yaşadığı toplum içinde daha Peygamber olmadan “Muhammedü’l-Emin’ diye tanınmıştır. Peygamber’imizi örnek alan her Müslüman, ahlakî yönden de ona uymak zorundadır. Güzel ahlak kişiye toplumun güvenmesini sağlar. Peygamber efendimiz, Müslümanın güvenilirliğini ortadan kaldıran hususları sayarken, kişinin güvenilirliğini ortadan kaldıran davranışlardan birinin de verdiği sözden dönmek olduğunu bildirmektedir. Müslüman, peygamberine uyarak verdiği sözde durmalı, yaptığı vadi yerine getirmelidir. Yapamayacağı bir şeyi ise vaat etmemeli, tutamayacağı bir sözü vermemelidir. Kur’ân, yapamayacağı şeyi söyleyen, tutamayacağı sözü veren kimseleri kınıyor ve bizlere şöyle buyuruyor:
“Ey îmân edenler, niçin yapamayacağınız şeyleri söylüyorsunuz?“ Verdiği sözde duran kimse ise Kur an’da şu şekilde övülmektedir: “İnananlardan, Allah’a verdiği ahdi yerine getiren adamlar vardır. Kimi, bu uğurda canını vermiş, kimi de beklemektedir. Ahidlerini hiç değiştirmemişlerdir.”
Dinimiz verilen sözlerin mutlaka yerine getirilmesini emreder:
“Verdiğiniz sözü yerine getirin; çünkü verilen söz, sorumluluğu gerektirir.”
Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor:
“Sözünde durmak, sözünü güzel bir şekilde yerine getirmeye çalışmak imândandır.”
Sözle birlikte yemin edilmişse, durum daha da ciddidir. Çünkü Allah adına yemin etmek, verilen sözde Allah’ı şahit göstermek demektir. Yeminine aykırı davranmak büyük günahlardandır. Bu konuda Yüce Allah şöyle lıııyurur:
“Allah’ı şahit tutarak yemin ettikten sonra yeminlerinizi bozmayın; Allah’ı kendinize şahit gösterdiğiniz halde yemininizi nasıl bozarsınız.”
Çok gerekmedikçe söz vermeyin. Çünkü ileride duygu ve düşünceleriniz değişebilir; şartlar başkalaşabilir.
Söz verirken, inşallah demeyi unutmayın; böylece içtenliğiniz oranında Allah’ın yardımını yanınıza almış olursunuz.
Söz verirken kendinizi kısıtlamayın. Örneğin saat dokuzda orada olurum demek yerine dokuz civarında orada olurum derseniz, sözünüzü tutma olasılığınız yükselir.
Söz vermede kelime oyunları yapmak, sözünden dönmek gibidir. Çünkü söz vermede asıl olan karşıdakinin beklentisini yerine getirmektir.
Söz verirken veya anlaşma yaparken durum iyice netleştirilmeli, taraflar birbirini tam olarak anlamalıdır.
Önemli konularda anlaşmalar, detaylı bir şekilde yazılmalıdır.