Çocuklara Dini ve İbadeti Sevdirme ve Bunları Özendirme

By | 18 Nisan 2015

Çocuklara Dini ve İbadeti Sevdirme ve Bunları ÖzendirmeÇocuklara Dini ve İbadeti Sevdirme ve Bunları Özendirme

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi çocuklar çok dikkatli bi­rer gözlemcidirler. Özellikle annenin her hareketi, her duygu­su çocuğa yansır. Uzmanlar annenin ruhi hallerinin daha an­ne karnındayken bebeği etkilediğini belirtmektedir. Doğduktan sonra ise bu etkilenme daha da çok olacaktır. Çocuklar o kadar saf ve temizdirler ki, hangi davranışın samimi hangisinin yapmacık olduğunu hemen fark ederler.

Anne babasını çok iyi takip eden çocuk, büyüklerinin hare­ketlerini bilinçsiz de olsa tekrar eder. Annesiyle beraber namaza durur ve ona bakarak aynısını yapmaya çalışır. İşte bu noktada ebeveynin çok dikkatli olması gerekir. Çocuklara ibadet ve din sevgisini vermek için dini hususlarda çocuklarına örnek olacak şekilde davranışlarına itina göstermelidirler.

Namazı son anına kadar erteleyen, abdeste ve namaza çok zor bir işmiş gibi üşenerek kalkan, daha uygun zamanlan var­ken çocuğun tam ilgi istediği bir zamanda onu bırakarak zor­la namaza duran bir annenin çocuğunun ibadeti sevmesi düşünülemez. Halbuki din eğitiminde sevgi ön plana çıkmalıdır. Çocukları ibadete özendirmek için büyükler ibadetle meşgul olur­ken ne kadar büyük bir haz duyduklarını çocuklara hissettirme­lidirler. Çocuklarla birlikte Kur’an-ı Kerim okumak, onları cami­ye götürüp gezdirmek cemaate dahil etmek de onların üzerin­de büyük tesir bırakır.