Çocuk İçin Kurban Kesmek (Akika)

By | 22 Nisan 2015

cocuk-icin-kurban-kesmek-akika    Çocuk doğduktan birkaç gün sonra onun adına kesilen kurbana “Akika Kurbanı” denilir. Yedinci gün kesilmesi daha faziletlidir. İmkân bulamayan daha sonra da kesebilir.
Resûlullah (sav) şöyle buyurmaktadır:
“Her çocuk, akika kurbanıyla rehinlenmiştir. Bu kurban doğumunun yedinci günü, onun adına kesilir. O gün saçı traş edilir ve çocuğa isim verilir.” (Ebu Davud, Edah! 21; Tirmizî, Edahî 23)
Resûlullah (sav) bir diğer hadislerinde şöyle buyurmaktadır:
“Oğlan çocuğu için birbirine denk iki kurban, kız çocuğu için bir kurban kesmek gerekir. (Kurbanlığın) erkek veya dişi olması farketmez.” (Ebu Davud, Edahî 21)
Ayrıca daha önce geçen hadiste de belirtildiği gibi, yedinci günü çocuğun saçı kesilip ağırlığınca gümüş tasadduk edilmesi güzeldir. İmkânı olanın ise altın tasadduk etmesi daha faziletlidir. Bu konuyla ilgili olarak Hz. Ali (kvc) anlatıyor:
“Resûlullah (sav), Haşan (ra) için akika olarak bir koyun kurban etti ve: “Ey Fatıma!” dedi. “Çocuğun başını traş ettir ve saçının ağırlığınca gümüş tasadduk et” buyurdu. Bu emir üzerine saçı tarttık, ağırlığı bir dirhem veya buna yakın bir şeydi.” (Tirmizî, Edahî 20)