Çocuğunuza Yanınıza Girerken İzin İstemeyi Öğretin

By | 14 Nisan 2015

cocugunuza-yaniniza-girerken-izin-istemeyi-ogretin    Çocuklara dört veya beş yaşından itibaren anne-babanın odası kapalı ise odaya kapıyı çalarak ve izin alarak girmesi gerektiği öğretilmelidir. Çünkü bu oda anne-babanın özel alanıdır ve özel alanlara girişte izin alınır. Çocuğun odasına girerken kapısının çalınması, çocuğa iyi bir model oluşturacaktır. Odaya izinsiz girdiğinde çocuğa: “Odamızda giyiniyor olabiliriz, bu yüzden kapı kapalı ise tıklatıp izin alarak içeri girmelisin şeklinde” açıklama yapılabilir.
Ergenlik çağından itibaren, evde bulunan her ferdin diğerlerinin odalarına ve anne-babanın odasına girerken her zaman izin istemesi gerektiğinde görüş birliği vardır.
Bir kimse Hz. Peygamber’e gelerek:
-Allah’ın Rasûlü! İçeriye girmek için annemden de izin alacak mıyım? diye sorunca:
Evet” buyurdu. Adam:
- Ancak ben onunla beraber ikâmet etmekteyim, dedi. Rasûlullah (s.a.s.):
Yine de izin almalısın “ buyurdu.
Aile içinde mahremiyetle ilgili hükümlere özen göstermek inancımızın bir gereğidir. Ayet-i Kerimelerde odalara hangi saatlerde nasıl girileceği ile ilgili hükümlerin ayrıntılı olarak ifade edilmesi mahremiyet anlayışının öneminin büyüklüğünü ortaya koymaktadır.
Çocuklara mahremiyet duygusunu kazandırmak için büyüklerin bıı konuya daha özen göstermeleri çok faydalı olacaktır. Çocuğa ayrılmış olan odaya büyükler girerken kapıyı çalarak izin istemeleri çok yerinde bit davranıştır. Böylece çocuk, hem kendisine değer verildiğinin farkına varacak, hem de özel odalara girerken izin istenmesi gerektiğini büyüklerinden görerek öğrenmiş olacaklardır.