Çocuğunuza Öğretmene Saygıyı Öğretin

By | 14 Nisan 2015

cocugunuza-ogretmene-saygiyi-ogretin   İlmin değerini ve insana kazandıracağı faydaları bilen kimseler, ilim sahiplerine saygı göstermeyi medenî bir insan olmanın ayrılmaz bir parçası olarak kabul ederler. Zira bu sevgi ve hürmet, dış görünüşte o âlime ise de, hakikatte ona bu bilgiyi ihsan eden Yüce Allah’a gösterilmiş olmaktadır. Bıı itibarla, ileriyi gören ve ilmin gelişmesini düşünen Müslümanlar, bilgi sahasında tanınmış kimselere saygılı olmayı ulvî bir vazife bilirler.

Aklımızı faydalı bilgilerle bezeyen, bizlere okuma zevkini aşılayıp kitap­larla dost hale getiren, doğru ve güzel olan şeyleri öğreten, İlahî rızaya açılan yolu tarif eden ilim adamlarına çok şeyler borçluyuz. Onların fedakâr çalışmaları olmasaydı hakkı bilmez, hakikati bulamaz ve cehalet batak­lığından çıkamazdık.