Çocuğunuza Anıldığında Peygamberimize Salat Getirmeyi Öğretin

By | 14 Nisan 2015

cocugunuza-anildiginda-peygamberimize-salat-getirmeyi-ogretin    Ebû Hureyre’nin rivayet ettiğine göre, Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

“Yanında adım anıldığında, bana salât getirmeyen kişinin burnu sürtünsün, hakarete uğrasın.”

Enes’in rivayet ettiğine göre, Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

“Ben, kimin yanında anılırsam, o bana salât getirsin, çünkü bana bir dela salât getirene, Azîz ve Celîl olan Allah on salât getirir.”
Câbir’in (r.a.) rivayet ettiğine göre, Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:
“Yanında anıldığımda bana salât getirmeyen, perişan olur.”
Hz. Ali’nin (r.a.) rivayet ettiğine göre, Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:
“Cimri, yanında anıldığımda bana salât getirmeyendir.”
İmam Ebû İsa et-Tirmizî şunu söyledi: Bazı âlimlerin şöyle dediği rivayet edilmiştir:
Kişi bir mecliste Peygamber’e bir defa salât getirse, o, meclisteki diğeı anmalar için yeterlidir.
Salât’ın en iyisi, şöyle denilmesidir:

Allahumme salli alâ Muhammedin abdike ve rasûlike’n-nebiyyi’l-ummiyyl ve alâ âli Muhammedin ve ezvâcihi ve zurriyyetihi ve kemâ salleyte alâ İbril- hîme ve alâ âli İbrahime ve bârik alâ Muhammedin en-nebiyyi’l-ummiyyi ve .ilâ âli Muhammedin ve ezvâcihi ve zurriyyetihi kemâ bârakte alâ İbrâhîme ve alâ âl-i İbrâhîme fıî-âlemîne inneke hamîdün mecîd.”

(Allahım! Ümmî olan kulun ve Peygamberin, Rasûlün Muhammed’e ve Muhammed’in âilesine, eşlerine ve çocuklarına, İbrâhîm’e ve İbrâhîmin .ıılesine salât ettiğin gibi salât et. Allahım! İbrâhîm’e ve İbrâhîm’in âilesine bereket ihsan ettiğin gibi, ümmî Peygamber Muhammed’e ve Muhammed’in âilesine, eşlerine ve çocuklarına da bereket ihsan et. Sen hamde l.ıyık ve yüce olansın).

Bu tür “salât”, bir kısmı hariç, Buharî ve Müslim’in Sahîh’lerinde, Kâ’b b. İlere vasıtasıyla Rasûlullah’tan (s.a.s.) rivayet edilmiştir. Bu, Kâ’b’tan başçılarından da sahih olarak rivayet edilmiştir.

Getirilmesi gereken salât: “Allâhumme salli ale’nnebiyyi” sözüdür.
Kişi isterse:
Salallâhu alâ Muhammedin der.

İsterse:
Sallallâhu alâ rasûlihi veya Sallallâhu ale’n-nebiyyi der.