Çocuğun İyi Arkadaş Seçimini Sağlamak

By | 22 Nisan 2015

cocugun-iyi-arkadas-secimini-saglamak    Çocuklar, ailelerinden çok, kendi akranlarına yakınlık duyar. Bu nedenle aileler çocuklarının iyi arkadaş edinmesine yardımcı olmalıdırlar. Bunun en güzel yolu ise, İslâm! duyarlılığı olan aileleri komşu edinmektir. Çocukların en çok etkilendikleri yer oynadıkları, gezdikleri ve eğlendikleri sokaklardır. İyi terbiye almış çocuklarla arkadaşlıklar her zaman hayırlı sonuç verecektir.
Resûlullah (sav) iyi arkadaşla kötü arkadaşın misâlini şöyle açıklamaktadır:
“İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, misk taşıyanla körük çeken insanlar gibidir. Misk sahibi ya sana kokusundan verir veya sen ondan satın alırsın. Körük çekene gelince ya elbiseni yakar yahut da sen onun pis kokusunu alırsın.” (Bu- harî, Büyu’ 38, Zebaih 31; Müslim, Birr 146)
Peygamber (sav) bir başka hadisinde ise şöyle buyuruyor:
“Kişi (ahirette) sevdiğiyle beraberdir.” (Buharı, Edeb 96; Müslim, Birr 165)
Bu hadisler, arkadaşlığın önemine dikkat çekmektedir. Çocukların İslâm terbiyesi altında yaşamasında ailenin oturduğu çevrenin büyük önemi vardır. Müslümanların en çok dikkat etmeleri gereken hususlardan biri de iyi bir çevrede oturmasıdır. Komşularının İslâmî değerlere ilgisiz olması, Allah Teala (cc)’ya değil de, şeytana boyun eğmesi, örnek olarak âlemlere rahmet olan Resûlullah (sav)’ı değil de, sıradan insanları (sanatçılar, sporcular, vb.) alması, ailenin de zamanla onlar gibi yaşamasına sebep olacaktır