Çocuğu Kabiliyetine Uygun Mesleğe Yöneltmek

By | 22 Nisan 2015

Smiling Girl with Hands Covered in Paint    Her insanın kendine göre bir takım eğilimleri, ilgi alanları ve becerileri vardır. Çocukların da daha küçüklüğünden itibaren ilgi duydukları meslekler vardır. Çocuk, ilgilendiği alanlarda çalıştırılmalıdır. İlgi duymadığı alanlarda çalıştırmak ise doğru değildir.
Çocukların başıboş bırakılması doğru değildir. Mutlaka meşgul olacakları bir şeyler bulmak gerekir. Boş bırakılan, çocuklar vakitlerini yaramazlık ve haylazlıkla geçirirler.
Bugün meslek sahibi olmanın yolu çoğunlukla okumaktan geçmektedir. Belli bir eğitim düzeyine ulaşamayan kişilere iş verilmemektedir. Herkesin kendi işini kurması mümkün değildir. Bu nedenle her müslüman anne ve baba, çocuklarının iyi bir eğitim almasını sağlamalıdır.
Bugün müslümanların en büyük ihtiyaçlarından biri de, saadet asrının zenginleri olan Ebu Bekirler, Osmanlar, Abdurrahmanlardı. Onlar, içinde bulundukları dönemde, müslümanların her türlü ihtiyaçlarını karşılamışlardı. Açları doyurur, evsizlere ev, işsizlere iş, savaşlarda mücahidlere araç-gereç temin ederlerdi. Bugün de onlar gibi zenginlerin olması gerekiyor. Bunun yolu da müslü- manlarm çocuklarını iyi bir eğitimden geçirmesiyle mümkündür. Bu amaca ulaşacağız diyerek inançlardan, ibadetlerden taviz de verilmemelidir. Allah Teala (cc)’ya güvenerek, Onun yolunda, hedefe doğru ve emin adımlarla ilerlemek gerekmektedir.