Çocuğa Sözü Görüntü ile Güçlendirerek Öğretmek

By | 22 Nisan 2015

Çocuğa Sözü Görüntü ile Güçlendirerek ÖğretmekÇocuğa Sözü Görüntü ile Güçlendirerek Öğretmek

Çocukların zihinsel kapasiteleri kelimeleri alıp işlemede zor­lanır. Bu nedenle sadece konuşma yoluyla çocuklara yeni alışkanlıklar kazandırmak zordur. Atalarımızın deyimi ile sözler çocukların bir kulağından girip öteki kulağından çıkabilecek bir özelliğe sahiptir. Çocuklar görsel imajlar yolu ile daha kolay öğ­renirler ve öğrendiklerini daha iyi pekiştirirler. Çocuklara anlatı­lan konulan görüntüye dökmek çocuk eğitiminin en önemli şartlarından biridir. Namazı, orucu, cenneti, yardımseverliği sadece kelimelerle anlatırsak çocuklar bu kavramları öğrenmekte zor­lanabilirler. Çocuğun öğrenmesi, edindiği bilgiyi zihninde can­landırması ile mümkündür. Bu görsel canlandırma model olan birisini izlemekle, bir hikaye, bir resim ile olabilir.

…Haydi, namaz oyununa diyerek çocukları mescide top­luyorum. Çeşmeyi açtım diyerek su sesi çıkarıyorum. Hep beraber hayali abdest alıyoruz. Hayali havluyla kurulanıp namaza hazırlanıyoruz. Biri ezan okuyor, ben de onlara yüzümü dönerek imamlık yapıyorum. Niyetimizi beraber­ce yaptıktan sonra ben sesli kıldırıyorum. Bir gün saba­hın sünnetini ertesi gün farzını, diğer gün öğlenin sünne­tini derken 5 vakit namazı bitirince yeniden sabah nama­zından başlıyorduk. Böylece bir yıl içinde hem abdest ve namazı eksiksiz öğreniyorlar, hem de ezberlediğimiz süre ve duaları sırayla okuduğumuzdan ayrıca tekrar etmemiz gerekmiyor. Ayrıca sabah ve akşam namazlarından son­ra teşbih ve duaları bitirince levenzelna, öğle ve ikindi na­mazlarından sonra ayetelkürsi, yatsıdan sonra amener-resülüyü okuduğumdan o sürelerin ezber vakti geldiğinde hiç zorlanmıyorlar…

Çocuklara “Dürüst olun!” demekle birlikte, onun önünde dürüstçe davranışlar sergilemek daha eğiticidir. Ya da dürüst­lük, bir hikaye ile çocuğun zihninde canlandınlabilir. Abdesti sadece anlatarak, sabırlı olmayı uzun nasihatler vererek ço­cuklara aktarmak zordur. Çocuk, kelimeleri zihninde pek tuta­mazken görüntüleri tutar ve tutulan bu görüntüler çocuğun ha­yatını şekillendirir.

Bu nedenle özellikle ahlak eğitimini (dürüstlük, cömertlik, sabır, vefa, tevazu vb.) resimler, gerçek hayattan örnekler, çocukların zihninde görüntüye dönüştürülen hikayeler ve men­kıbeler yolu ile desteklemek gerekir.