Çocuğa İki Yaş Öncesi Ne Verilebilir ?

By | 18 Nisan 2015

Çocuğa İki Yaş Öncesi Ne Verilebilir ?Çocuğa İki Yaş Öncesi Ne Verilebilir ?

“Doğan her çocuk İslam fitratı üzere doğar; eğer anne-ba­ba Hristiyan ise Hristiyan, Mecûsî ise Mecûsî, Müslüman ise Müslüman olur.” hadis-i şerifinde buyrulduğu gibi, doğan her çocuk tertemiz bir fıtrat üzere dünyaya gelir. Anne-baba ile aile ortamı o çocuğun dini özelliklerine tesir ettiği gibi, karakter ve şahsiyet özelliklerine de tesir eder. Bu safhada annenin davranışları ve çocuğa gösterdiği alaka onun karakterinin ilk temel taşlarını teşkil eder. Çocuğun ihtiyaçlarının zamanında karşıları­ması, yalan ile avutulmaması önemlidir.

Buna göre çocuğa ilk önce dini açıdan önemli ve en temel telkinler yapılır. Çocuğun kulağına ezan ve kamet okunması, sallarken ahlaki ve İslami ninnilerin söylenmesi, duyabileceği şekilde Kur’an okunması, yanında dua ve ibadet edilmesi, ko­nuşmaya başladığında “La ilahe illallah” sözünün söyletilmesi, gibi küçük ayrıntıları görsel ve işitsel ilk eğitimimiz olarak düşünebiliriz.

Bazen, “daha küçüktür, bir şey anlamaz!” diyebildiğimiz bu yaş döneminde insanın ahlaki özelliklerinin temeli atılır. Bu dönemde, çocuk doğru ve yanlış kavramını bilmez; ama çevresinde gördükleri şuurlarına yerleşir.