Çocuğa Hangi Yaşta Neler Verilebilir ?

By | 18 Nisan 2015

Çocuğa Hangi Yaşta Neler Verilebilir ?Çocuğa Hangi Yaşta Neler Verilebilir ?

Çocukların dini eğitiminde her yaşın ayn bir önemi var­dır. Sağlıklı bir din eğitimi verebilmek için her anne-babanın ve eğitimcilerin belirli hedefleri olmalıdır. Bu çerçevede okul önce­si dönem sevdirme ve benimsetme, yedi yas ve sonrasında er­genlik dönemine kadar süreç ise ibadetlere alıştırma süreci ola­rak değerlendirilmelidir.