Cennetlik Kadınlar Kimlerdir?

By | 24 Nisan 2015

cennetlik-kadinlar-kimlerdir    Hureym oğlu Amir, oğlu Sâid’den (ra): “Rasûlüllah (sav)’den işittim: Eğer Cennet hanımlarından birisi dünyaya şeref verip görünürse, bütün yeryüzünü misk kokusuyla doldurup güneş ve ayın berraklığını ve ışığını körletip gidecektir.”
Resûl-i Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur: “Kadınların dördü Cennet’te dördü de Cehennem’dedir. Cennet’te olanlar, namuslu, kocasına itaatkâr, çocuk doğuran, sabretmesini bilen, aza kanaat eden, kocasına karşı utangaç olan, kocasının bulunmadığı sırada mal ve namusunu koruyan ve kocasının karşısında diline sahip olan kadındır. Ayrıca kocası ölüp geride yetim kalan çocuklarının başlarında bulunup onları terbiye ederek yetiştiren ve onlara bir zarar gelir korkusu ile evlenmeyen kadınlardır. Cehennemlik olanlar da; kocasına dili ile eziyet eden, kocasının yokluğunda mal ve namusunu korumayan, kocasına takatinden fazla teklifte bulunan, erkeklerden kaçınmayan, süslenerek evden dışarı çıkan, yemek içmek ve uyumaktan başka bir şey bilmeyen; Allah’a Resûlü’ne ve efendisine itaat telâşesi olmayan kadınlardır. Bu durumda olan kadınlar tevbe edip düzelince- ye kadar lanetlenmiş ve Cehennem’i boylamış kadınlardır.””
Resûl-i Ekrem (sav): “Cehennem’e muttali oldum, halkının çoğunluğunu kadınların teşkil ettiğini gördüm” buyurdu. Çünkü Allah (cc)’a, Resûlüne ve kocalarına itaatleri az, süslenip dışarıya çıkmaları daha çoktur.
Bunun için Resûl-i Ekrem (sav):
“Kadın avrettir (örtülmesi gerekli mahremlerdendir), Dışarı çıktığı vakit şeytan onu takip eder. Kadının Allah’a en yakın olması hali, evinde bulunduğu zamandır” buyurmuştur.
Hz. Ali (kvc), Resûl-i Ekrem’in kızı ve kendi eşi Hz. Fâtıma (r.anlı)’ya:
- Kadınların hayırlısı hangisidir? diye sorar. Hz. Fâtıma:
- Kendisini erkeklere göstermeyen ve erkekleri görmeyen kadındır, diye cevap verir. Bunun için Hz. Ali (kvc) erkeklere:
- Utanmıyor musunuz? Kadınlarınızı serbest bırakırsanız sokağa çıkarlar, onlar erkeklere erkeklerde onlara bakarlar, dedi.