«Bismillah» (Şiir)

By | 26 Mayıs 2015

bismillah-siir Rabbimiz ihsan eder,
Bi-hikmeti îsmillâh..
Her işi âsan eder,
Bi-izzeti Bismillâh..
Dağı taşı düz eder,
Geceni gündüz eder,
Bir ecrini yüz eder,
Bi-kuvveti Bismillâh.
Kur’andan bir âyettir,
Ahkâma riayettir,
Mevlâ’dan inayettir,
Bi-kudreti Bismillâh..
Miftâhıdır kitabın,
Hakka varır hitabın,
Kolaylaşır şitâbm,
Bi-devleti Bismillâh..
Rabbimizin adıdır,
‘Tâ’zim ile yâdıdır,
Gönlümüz muradıdır,
Bi-hurmeti Bismillâh..
Şeytan hemen def’olur,
Günahların ref’olur,
Zikreden şeref bulur,
Bi-rif’ati Bismillâh..
Aşkî’yi mesrur eder,
Sa’yini meşkûr eder,
Zenbini mağfur eder,
Bi-rahmeti Bismillâh..