Berat Gecesinde Tesbih Namazı

By | 18 Mayıs 2015

berat-gecesinde-tesbih-namazi    Berat gecesinde teşbih namazı kılınmasının sayısız faydaları vardır. Allah Resulü (s.a.v.) amcası Hz. Abbas (r.a.)’a şöyle dedi:
“Ey amca! Dikkat et, sana ikram ediyor ve lütufta bulunuyorum. Dikkat et, sana on hasleti bulunan bir işi tavsiye ediyorum. Eğer bunu yaparsan, Allah senin eski ve yeni, yanılarak ve kasden yaptığın, küçük, büyük, gizli ve aşikâr bütün günahlarını bağışlar.
Her rekatında bir Fâtiha ve bir sure okumak şartıyla dört rekat namaz kıl. Her rekatta okumayı bitirdiğinde henüz ayaktayken on beş kere:

Sübhânellâhi vel hamdü lillâhi ve lâ ilahe illallâhü vallâhü ekber”  de. Sonra aynı duayı rükudayken, rükudan başını kaldırdıktan sonra, secdedeyken, secdeden başını kaldırdıktan sonra on kere söyle. Dört rekatta bunun aynısını yap. Eğer, her gün bu şekilde kılabilirsen kıl. Şayet kılamazsan haftada bir, yapamazsan ayda bir, yapamazsan senede bir, yapamazsan hiç olmazsa ömründe bir kere bu namazı kıl.” (Ebu Davud)

Abdül Aziz b. Ebu Revvad şöyle der:
“Kim cennet isterse, teşbih namazı kılsın.”
Ebu Osman el-Harri ez-Zahid ise bu hususta şöyle diyor:
“Teşbih namazı kadar üzüntüleri ve kuruntuları bertaraf eden bir şey görmedim.”
Berat gecesini bir müslüman olarak en iyi şekilde geçirmemiz gerekmektedir. Bu gibi fırsatlar her zaman ele geçmez, değerlendirmek gerekir.
Şair ne güzel söylemiş:
Ey insan oğlu, Receb ayı bütün haşmet ve fazileti ile geçti. Gereği gibi değerlendiremedik, aramızdan geçip gitti.
Şimdi Şa’banın yarısı gelip çattı. Nefis ve şeytan bizi avlamak için yularlarını bize doğru attı.
Bu gece bitmeden hayır ve ibadetlere koş. Ölüm geliyor, hücum ediyor, bunu düşün, gerisi boş.
Cennet için say edip çalışmak kolay ama çalışan nerede?
Çalışacakların gözüne dünya ve nimetleri olmuş bir perde.
Bedeli az fakat sarf eden var mı?
Bu çağrılarımızı acaba gafiller duyar mı?
Allah’tan bu hususta bizlere yardımcı olmasını, en güzel yollara bizleri sokmasını, bu gece bizi cehennem ateşinden azad etmesini, karar yur¬dunda Cemâl-i Pâki Mevlâsını doya doya bize göstermesini tazarru ve niyaz ederiz.