Berat Gecesi Namazı Nedir?

By | 11 Mayıs 2015

berat-gecesi-namazi-nedir   Şaban ayının on beşinci gecesine Berât gecesi denir. Bütün mahlukatın ya­şama durumları bu gecede tesbit olunur ve bir kimsenin maddi ve manevi haya­tında meydana gelecek değişmelerle ilgili bir berât (kurtuluş vesikası) yazıldığı rivayet olunur. Bu gece hayır, şer tesbit edilir. Melekler kulun iyi veya kötü hal­lerini âmel defterine yazarlar. Bu sebepten dolayı bu geceyi ibadetle, uyanık ola­rak geçirmeliyiz.

Bu gecede 100 rek’at namaz kılınır. Her rek’atta on kere Ihlâs sûresi oku­nur. Kılmaya imkânı olmayanlar bu gecede iki veya daha fazla da namaz kılsalar olur.