Beni Kurayza Gazvesi (H. 5 / M 626)

By | 6 Mayıs 2015

beni-kurayza-gazvesi-h-5-m-626  Benî Kurayza Gazvesi hicretin 5. yılında vukubuldu. Hz. Peygamber (sav), Hendek Savaşının en dehşetli zamanında -yaptıkları sözleşmeye ihanet eclerek- müslümanları arkadan vurmak isteyen Benî Kurayza yahudilerini cezalandırmak üzere yola çıktı. 25 gün süreyle onları muhasara etti. Hiçbir kurtuluş çaresi olmadığını gördüklerinde, Sa’d bin Muaz’ın vereceği hükme razı olarak teslim ol­dular. Sa’d bin Muaz da -kendi kitaplarının hükmüne göre- erkeklerinin öldü­rülmesine, kadınlarının ve çocuklarının esir edilmesine, mallarının müslümanlar arasında paylaştırılmasına hükmetti.