Batı Medeniyetinde Kadın

By | 16 Nisan 2015

bati-medeniyetinde-kadin     İnsan Bu Meçhul isimli kitabın yazan, meşhur Fransız bilim adamı Alexis Carrel şöyle der:
“Medeniyetimize tavır veren şey, hem geri zekâlılık, hem de caniliktir. Kriz, bizzat medeniyetin yapısından ileri geliyor. Çünkü hem demokratik, hem de marksist ideoloji sistemleri, insanı tam realitesi ile kavrayamıyorlar.
Modem endüstri, bir kişinin veya birkaç kişilik grubun, mümkün olduğu kadar çok para kazanması için, asgarî masrafla azamî menfaat sağlama esası üzerine kurulmuştur.”
Fransız Devrimi’nin getirdiği düşünce hareketleriyle, Avrupa toplumunda kadının yerini yükseltmek için bir takım çabalar gerçekleşti. Modem çağın başlangıcında kadını içinde bulunduğu zilletten ve acıklı durumdan kurtarmak hususunda bazı teşebbüsler yapıldı. Bunların sonucunda kadın, az da olsa haysiyet ve şerefini yükselten hamlelere şahit oldu. Evlenme ve boşanma meseleleriyle alâkalı katı ve sert kanunlar gevşetildi. Kadın, kendisine hiçbir zaman verilmemiş olan ekonomik haklarına sahip olmaya başladı. Kadını, alçak ve aşağılık bir mahlûk olarak gören ahlâkî nazariyeler yavaş yavaş ortadan kalktı.