Babanın Görevi:İstişare

By | 21 Nisan 2015

babanin-goreviistisare     Aile reisi olan erkeğin, evin içinde ve dışında işlerin düzenli ve tertipli gitmesi için ev halkıyla istişarede bulunması gerekir.
Bunun en güzel örneğini Resûlullah (sav) bizzat kendi hayatında göstermiştir. Hudeybiye barış anlaşmasındaki istişare örneği gerçekten bizler için mükemmel bir örnektir.
Hudeybiye barış anlaşması yazıldıktan sonra Resûlullah (sav) sahabelere: “Kalkın kurbanlarınızı kesin, sonra da traş olun!” buyurdular. Ancak (müşriklerle yapılan bu anlaşmadan hiç kimse memnun değildi. Bu sebeple) kimse kalkmadı. Resûlullah (sav) bu emrini üç defa tekrarladı. Yine kalkan olmayınca Üm- mü Seleme (ra)’nin çadırına girdi. Ona maruz kaldığı bu hali anlattı. O kendisine: “Ey Allah (cc)’ın Rasulü! Bunu (halkın kurban kesip traş olmasını) istiyor musun? Öyleyse çık, sahabeden hiç kimseyle konuşma, deveni kes, berberini çağır, seni traş etsin” dedi. Resûlullah (s.a.v.) kalktı ve denileni yaptı. Bu durumu gören sahabeler, kalkıp kurbanlarını kesmeye ve sonrasında da birbirlerini traş etmeye başladılar.” (Buharı, Şurut 15)
Bu olayda bütün mü minlerin donup kaldığı, anlaşma şartlarının kendileri için mağlubiyet olduğu düşüncesi, onları Resûlullah (s.a.v.)’m emrini duymamaya itti. Bu insanlar arasında biri vardı ki, o da Resûlullah (s.a.v.)’m pâk zevcelerinden Ümmü Seleme (ra) idi. Bu umutsuz tablo karşısında Allah (cc)’ın Rasulü, eşine yöneldi. Onunla istişare yaptı ve sonuçta müminler bu istişare ile kendilerine geldi.
Allah Teâlâ (cc) da mü’minlerin özelliklerinden bahsederken istişareyi de bu özelliklere dahil etmektedir.
“Onlann işleri kendi aralannda daima şûrâ iledir.” (Şûrâ, 42/38)
İstişare, insan hayatının her döneminde yapılmaktadır. Daha doğrusu yapılmalıdır. İş hayatında, evlilik öncesinde, evlilik sonrasında, arkadaşlıklarda, kısacası hayatın her anında istişare gerekmektedir.
Aile içinde de istişare şarttır. Hanımının bilgisi ve tecrübesi olan konularda ona danışmak, kocanın görevidir. Yeme, içme, giyme, ev eşyaları, evin ihtiyaçları, çocukların eğitimi, onlara güzel isim koyma gibi daha birçok konuda evin reisi, eşiyle istişarede bulunabilir.