Babanın Görevi:İman Esaslarını Öğretmek

By | 21 Nisan 2015

babanin-goreviiman-esaslarini-ogretmek     Çocuklarına daha konuşmaya başlar başlamaz Allah (cc) demeyi, anlayacağı kadarıyla O’nu tanıtmayı bir görev bilmelidirler.
Aile reisinin bir diğer görevi de âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (sav)’i tanıtmak, O’nun yaşantısını ve mücadelesini aile fertlerine öğreterek, Resûlullah’ın yolunda gitmelerini sağlamaktır.
İnsanlığın kurtuluşu için gecesini gündüzüne katan, her türlü hakarete ve işkenceye göğüs geren; açlığı, susuzluğu, hicreti ümmetiyle birlikte yaşayan, Allah (cc) yolunda canını, malını, bütün ömrünü feda eden bir peygamberin hayatını ve mücadelesini öğrenmek ve öğretmek anne ve babaların en önemli görevlerinden biridir.
Resûlullah (sav)’ın hayatı inananlar için ibretler ve örneklerle doludur.
Allah (cc) bu konuda şöyle buyurmaktadır:
“Andolsun ki, Resûlullah’ta sizin için, Allah (cc)’a ve ahiıet gününe kavuşmaya inanan ve Allah (cc)’ı çok anan kimseler için en güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb, 33/21)
Bir diğer âyet-i kerimede ise şöyle buyurulmaktadır:
“Ve sen elbette en yüce bir ahlâk üzeresin.” (Kalem, 68/4)
Buna göre Resûlullah (sav), herşeyiyle örnek alınması gereken bir insandır. İnsanlığa rehberlik görevi yapan Hz. Muhammed (sav), dün olduğu gibi bugün, de yarın da insanlığın önderi olmaya devam edecektir.
Ahlâkın, hayânın, tevazünün, doğruluğun, inancın ve takvanın zirvesinde olan Resûlullah (sav)’ın hayatının en güzel şekilde örnek alınmasının yolu, O’nun hayatını öğrenmekle olur. Bunun için de aile reisinin Hz. Muhammed (sav)’le ilgili olan kitapları, dergileri, ansiklopedileri; neye imkânı varsa bunları alıp okutması, izletmesi ve dinletmesi gerekir.