At, Eşek ve Katırın Hükmü

By | 14 Haziran 2015

at-esek-ve-katirin-hukmuEşek ve katırın yenmesi bütün mezheplerde haramdır. Bu konuda Hz. Câbir’den (r.a.) şöyle rivayet edilir. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Hayber gazasında eşek etini yasak etti, at etini yemeye izin verdi” Bu hadis-i şerifi ölçü alan Ebû Yûsuf, İmam Muhammed gibi Hanefî imamlar, Ahmed b. Hanbel ve İslâm hukukçularının çoğunluğu at etini helâl kabul ederken; Ebû Hanife, tenzihen mekruh (helâle yakın mekruh) hükmünü vermiştir. İmam Mâlik ise, “Resulullah; at, katır, eşek etini ve azı dişi bulunan her yırtıcı hayvanın etini yasak etti.” hadisini esas alarak at etini haram saymıştır. Ebû Hanife ve İmam Mâlik’in at etini helâl kabul etmeyişlerine diğer bir delilleri de; “O, atı, katırı ve eşeği bunlara binmeniz ve süs için yarattı.” (Nahl, 16/8) ayet-i kerimesidir. Atın sütünün içilmesinde ise bir mahzur yoktur.