Aşure Günü Duası

By | 19 Temmuz 2015

asure-gunu-duasi    Allâhümme mâ amiltü min amelin fî hâzihis seneti mimmâ neheytenî anhü ve lem terdahü  ve lem tenhehü, ve hamilte annî ve afevte ba’de kudratike alâ ukubeti ve deavtenî ilet tevbeti ba’de cür’etî alâ ma’sıyyetike. Allâhümme innî estağfiruke minhü fağfirhü lî ve mâ amiltü fîhâ mimmâ terdâhü ve veadtenı aleyhis sevâbe, fe tekabbelhü minnî, velâ takta’ racâî minke yâ kerîmü.
“Allah’ım, bu sene içerisinde işlediğim ve beni sakındırdığın şeylerden sakınmayıp da işlediğim, razı olmadığın ve hoşlanmadığın şeyler işledimse beni affeyle.
Bana yüklediğin vazifelerden dolayı beni affettin ve beni tevbeye çağırdın, çeşitli günahlar yaptıktan sonra benim tevbemi kabul buyurdun.
Allah’ım, Sana istiğfar ederim, Sen’den bağışlamanı isterim. Beni bağışla, razı olduğun amellerden işledimse bana va’d ettiğin sevabı benden kabul eyle. Umudumu Senden kesme Allah’ım.”
Aşure günü duası meşhurdur. Peygamberimiz (a.s.)’ın Aşure gününün önemi hakkında hadis-i şerifleri vardır. Peygamberimiz (a.s.) bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Aşure günü kim bir gün oruç tutarsa Firdevs-iÂlâ’ya varis olur.” Yine buyuruyor: “Aşure günü kim bir kere İhlas Suresi’ni okursa Cenabı Hakk o kimseye rahmet nazarı ile bakar.
Aşurenin manası, nurlu yaşamak demektir.