Asr Sûresinin İzahı

By | 7 Ağustos 2015

asr-suresinin-izahiİmam-ı Şâfii Hazretleri, Asr Sûresi hakkında şöyle buyurmuştur: “Kur’an’da başka hiçbir sûre nâzil olmasaydı pek kısa olan bu Asr Sûresi, insanların dünya ve âhiret saâdetlerini temin bakımından yeterdi.”
İnsanoğlunun saadeti 4 şeye dayanır:
1- îman 2- Amel-i salih
3- Hakkı tausiye 4- Sabrı tausiye.