Anne Ve Babanın Dostlarına İkramda Bulunmak

By | 16 Nisan 2015

anne-ve-babanin-dostlarina-ikramda-bulunmak      Hz. Peygamber şöyle buyurur: “İyiliklerin en iyisi, evlâdın baba dostlarını ziyaret etmesidir.”
Bizler için en güzel örnek olan Peygamberimiz kendisini bir hafta emziren, amcası Ebû Leheb’in cariyesi Süveybe’ye yaşadığı müddetçe iyilikler etmiş, hal hatırını sormuş, selâm göndermiştir. Vefatında ise arkasında kalan bir kimse olup olmadığını araştırmış, kendisinden önce vefat eden bir oğlu olduğunu tespit etmiştir. Yine bir diğer sütannesi Halime’ye kıtlık ve kuraklık sebebi ile kırk koyun ile binip gitmek ve yüklerini taşımak üzere bir de deve vermişti. Bir gün sütannesi Halime, Peygamberimiz’in (s.a.s.) huzuruna gelmişti. Peygamberimiz (s.a.s.) hemen ayağa kalktı: “Anneciğim! Anneciğim!” diye hürmet ve muhabbet gösterdi, abasını sererek üzerine oturttu.
Abdullah b. Dînar, İbn Ömer’den şu olayı nakletmektedir: İbn Ömer, Mekke’ye çıktığında deveye binmekten usandığı zaman, rahatlamak üzere eşeğine binerdi. Onun bir de başına sardığı sarığı vardı. Bir gün eşeği üzerindeyken, ansızın yanından bir bedevî geçti. İbn Ömer ona:
“Sen falan oğlu falanın oğlu değil misin?” diye sordu. Bedevî:
“Evet” cevabını verdi. İbn Ömer hemen eşeği ona vererek:
“Buna bin! “ dedi. Sarığı da uzatarak:
“Bunu da başına bağla” dedi. Bunun üzerine arkadaşlarından biri İbn Ömer’e:
“Allah seni bağışlasın! Bu bedeviye üzerinde rahat ettiğin eşeği verdin. Üstelik bir de başına sardığın sarığı verdin, dedi. İbn Ömer de:
“Ben Rasûlullah’ın (s.a.s.): “Kişinin babası öldükten sonra baba dostlarını ziyaret ederek onlara ilgi göstermesi en güzel iyiliktir” buyurduğunu işittim. Bu adamın babası da (babam) Ömer’in dost ve arkadaşıydı” dedi.
Ebû Bürde anlatıyor: Medine’ye vardığımda Abdullah b. Ömer bana gelerek:
“Sana niçin geldiğimi biliyor musun? “ dedi. Ben:
“Hayır, “ dedim. Bunun üzerine o:
“Ben Rasûlullahîn (s.a.s.): “Kim, kabrindeki babasını ziyaret etmeyi arzu ederse, babasının dost ve arkadaşlarını ziyaret etsin” dediğini duydum. Babam Ömer’le senin baban arasında bir dostluk ve kardeşlik vardı. Bu yüzden seni ziyaret etmek istedim” cevabını verdi.
Yine İbn Ömer’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Babanın dost ve arkadaşına sahip çık! Onu ziyaret etmez de alâkayı kesersen, Allah senin nurunu söndürür.