Anne-Babanın Nafakalarını Temin Etmek

By | 21 Nisan 2015

anne-babanin-nafakalarini-temin-etmek   Kişi, anne ve babasını ve dedeleriyle ninelerini -eğer fakirseler- dinleri ayrı da olsa, beslemek zorundadır. Çünkü Allah Teala (cc) şöyle buyurmaktadır:
“Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir
şeyi (körü körüne) bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size, yapmış olduklarınızı haber veririm.” (Lokman, 31/14-15) Allah Teala (cc), âyet-i kerimelerinde, onlarla dünya işlerinde iyi geçinmemiz emredilmektedir. Çünkü anne ve babanın üzerimizde büyük hakları vardır. Bu hakların bir nebze de olsa ödenmesi için onların ihtiyaçlarının giderilmesi gerekir Kişinin bolluk içinde yaşayıp da ana-babasmm açlık çekmesi ise, onlarla güzel geçinmek değildir.