Allâh’a İmân Ne Demektir?

By | 2 Temmuz 2015

allaha-iman-ne-demektirKısaca; Allâh’a imân, Allâh Teâlâyı yüksek ve kemâl sıfatlarla nitelemek (vasıflamak) ve noksan sıfatlardan uzak ve yüce tutmak demektir.
Daha açık bir ifâdeyle, Allâh Teâlâ’nın bütün kemâl (üstünlük) ve yücelik bildiren sıfat ve niteliklerle Muttasıf (vasıflanmış), noksan ve eksiklik anlatan sıfatlardan münezzeh (yüce ve uzak) olduğunu bilip inanmak (kabul etmek) ve aynı zamanda yapılması (olması) mümkün olan şeyleri Allâh Teâlâ’nın yapması ve yapmaması Allâh Teâlâ için câiz olduğunu kabul etmek, demektir.
Allâh Teâlâ, bir şeyi dilerse yapar, dilerse yapmaz (olmamasını diler, o şey de olmaz). Allâh dilerse yağmur yağdırır, isterse (yani dilerse) yağdırmaz. Allâh için yağdırması da câiz yağdırmaması da câizdir.