Akraba ve Komşuya İyilik ve Yardım Etmek

By | 21 Nisan 2015

akraba-ve-komsuya-iyilik-ve-yardim-etmek   Allah Teala (cc) herkese iyilik edilmesini emretmektedir. Ana-babadan sonra iyilik edilmesi gerekenler ise akrabalardır. Allah Teala (cc) akrabalık konusunda önemle durmuş ve rızasını isteyenlerin bu hakka riâyet etmeleri gerektiğine yüce kitabının bir çok yerinde yer vermiştir. Allah Teala (cc) şöyle buyurmaktadır:
“O halde sen, akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Allah (cc)’ın rızasını isteyenler için bu, en iyisidir, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Rûm 30/38)
Başka bir âyet-i kerimede ise şöyle buyurulmaktadır: “Muhakkak ki Allah (cc), adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl, 16/90)
Bu âyetlerinde Allah Teala (cc) akrabalara yardım etmeyi, iyiliği emretmektedir. Yardımlaşmak, insanlığın gereğidir, insanlar birbirlerine her zaman ihtiyaç duyar. Hastalık olur, ölüm olur; düğün olur, bayram olur; darlık olur, bolluk olur ama insanlar, bazen sevinçlerini paylaşmak için, bazen teselli bulmak için birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Çünkü insanlar beraber yaşamak için yaratılmıştır.