Akıl Hastalarının Evliliği

By | 22 Nisan 2015

Aakil-hastalarinin-evliligikıl hastalarının kendi irade ve beyanlarıyla yaptıkları evlilik akdi muteber değildir. Hâkimin izni ile velilerin evlendirmesi ise hasta için zaruri olan haller­de caiz görülmüş, bu evlilik muteber sayılmıştır.