«Âh-ü-Zâr»

By | 29 Mayıs 2015

ah-u-zarDüştüm garip gurbete,
El-meded meded meded,
Muhtacım ben himmete,
El-meded meded meded..
Ağyâr deşer cerhamı,
Yâr eylemez merhemi,
Kıskanırlar dirhemi,
El-meded meded meded..
Hiç kimsede vefa yok,
Cefa dersen gayet çok,
Yağdırırlar bana ok,
El-meded meded meded..
Dikensiz gül görmedim,
Bir gün safa sürmedim,
Ağladım hep gülmedim,
El-meded meded meded..
Ömrümü ettim heder,
Hep üzüntü, hep keder;
Gam beni takip eder,
El-meded meded meded..
Görmedim mes’ut çağlar,
Derdimi çekmez dağlar,
Halime kimler ağlar,
El-meded meded meded..
Yıprandım bittim gayrı,
Kalmadı ömrün hayrı,
Düşmüşüm yârdan ayrı,
El-meded meded meded..
Ne gündüz var ne gece,
Bitsin artık işkence,
Gidiversem gizlice,
El-meded meded meded..
Aşkî der: Ey Allahım!
Hadden aşkın günahım,
Şensin ancak penâhım,
El-meded meded meded..