Monthly Archives: Aralık 2014

Çocuğun Kendisinden Olduğunu Bildiği Halde Kendisinden Olmadığını İddia Etmek İle İlgili Hadisler

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre o lian yapan eşlerle ilgili ayet(ler) indiği zaman Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işitmiştir: “Bir topluluğa o topluluktan olmayan bir çocuk dahil eden bir kadının Allah(‘m dini) ile hiçbir bağı yoktur ve Allah o kimseyi asla cennetine koymayacaktır. (Yine) Allah, bile bile çocuğunu kabul etmeyen erkeği… Read More »

Kişinin, Kendisini, Öz Babasından Başka Birisine Nispet Etmesi İle İlgili Hadisler

Ebu Osman (rahmetullâhi aleyh)’den rivâyet edilmiştir: “Ziyâd’a nesep iddia edildiği zaman Ebu Bekre (radıyallâhu anh) rastladım. Ona dedim ki: – ‘Sizin bu yaptığınız da nedir? Ben, Sa’d b. Ebi Vakkâs (radıyallâhu anh)’m şöyle dediğini işittim: – ‘Kulaklarım, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in: – ‘Kim İslam’da babası olmadığını bile bile babasından başka birisinin kendi babası olduğunu… Read More »

Kur’an’ı Okuyup Ezberledikten Sonra Unutmak İle İlgili Hadisler

Sa’d b. Ubâde (radıyallâhu anhj’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Kur’an’ı okuyup (ezberle)dikten sonra unutan kimse, kıyamet gününde Yüce Allah’la ancak eli kesilmiş olarak karşılaşır.” Enes b. Mâlik (radıyallâhu anhj’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Bana ümmetimin ecirleri sunuldu. Ta ki kişinin mescidden çıkardığı toza… Read More »

Okunan Kur’an Karşılığında İnsanlardan Bir Şey İstemek İle İlgili Hadisler

 İmrân b. Husayn (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir: “İmrân b. Husayn, Kur’an okuyan ve sonra da (insanlardan) bir şeyler isteyen birisine rastladı. Bunun üzerine (bir musibet anında okunan) istirca’ (=İnnâ lillâhi ve inne ileyhi râciûn) ayetini okudu. Sonra da şöyle dedi: — ‘Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’: – ‘Kim Kur’an okursa (ne ihtiyacı varsa onu insanlardan… Read More »

Kişinin Emri Altında Bulunan Kimselerin Azıklarını Vermemesi İle İlgili Hadisler

Hayseme (rahmetullâhi aleyh)’den rivâyet edilmiştir: Biz, Abdullah ibn Amr’la birlikte oturuyorduk. Derken işlerinin vekilliğini yürüten kişi gelip içeriye girdi. Abdullah, ona: – ‘Kölelerin yiyeceklerini verdin mi?’ diye sordu. O kimse: – ‘Hayır!’ diye cevap verdi. Abdullah: – ‘Öyleyse git de onlara yiyeceklerini ver. Çünkü Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem): – ‘Bir kimseye günah olarak, sahibi… Read More »

Mal Sahibinin İzni Olmadığı Müddetçe Hayvanların Sütünü Sağmamak İle İlgili Hadisler

Abdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Sakın bir kimse, başka birisinin hayvanının sütünü onun izni olmaksızın sağmasın! Sizden birisi yiyecek ve içeceklerinin saklandığı kilerine gelinmesini, dolabının kırılmasını ve oradaki yiyeceklerinin götürülmesini ister mi? Hayvanların göğsü de, sahiplerinin yiyeceğini muhafaza eder. Dolayısıyla izni olmaksızın hiç kimse, başkasının… Read More »

Bir Başkasını Kaldırıp Onun Yerine Oturmak İle İlgili Hadisler

Abdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve seEem) şöyle buyurmaktadır: “Sizden birisi, bir kimseyi oturduğu yerinden kaldırıp sonra da onun yerine sakın oturmasın. Fakat ‘yer açm, genişleyin’ (desin). Allah’ta size genişlik versin.” Abdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir: “Bir adam, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in yanına gelmişti. (Orada bulunan)… Read More »

İzinleri Olmadıkça İki Kişinin Arasına Oturmak İle İlgili Hadisler

Amr b. Şuayb’ın babası yoluyla dedesi (Abdullah ibn Amr) (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “İzinleri olmadıkça iki kişinin arasına oturulmasın.” Abdullah ibn Amr (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “İzinleri olmadıkça bir kimsenin, iki kişinin arasına gir(ip onları ayır) ması helal değildir.”

İnsanların Bir Kimse İçin Ayağa Kalkması İle İlgili Hadisler

Ebu Miclez (rahmetullâhi aleyh)’den rivâyet edilmiştir: “Muaviye (bir gün), İbn Amir’in olduğu bir sırada Abdullah ibn Zübeyr’in yanına girdi. İbn Amir ayağa kalktı, Abdullah ibn Zübeyr ise otur(maya devam et)ti. Bunun üzerine Muaviye, (İbn Amir’e): – ‘(Ayağa kalkma,) otur! Çünkü ben, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i: ‘İnsanların kendisi için ayağa kalkmasından hoşlanan kimse, cehennemdeki yerine… Read More »

Halka Halindeki Topluluğun Ortasına Oturma İle İlgili Hadisler

Ebu Miclez (rahmetullâhi aleyh)’den rivâyet edilmiştir: “Bir adam, halka (halindeki bir topluluğun) ortasına oturdu. Bunun üzerine Huzeyfe (radıyallâhu anh): – ‘Halkanın ortasına oturan kimse, Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in diliyle lanetlenmiştir yada Allah o kimseye Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in diliyle lanet etmiştir’ dedi.”