Tag Archives: recep ayı ne zaman

Recep Ayı Hakkında

    Kameri ayların yedincisi; hicri takvimin aylarından biri olan Muharrem ile başlayan ve zilhicce ile sona eren Kameri takvim aylarının yedincisi olan Receb, aynı zamanda “üç aylar” ın ilkidir. Sözlükte; “herhangi bir şeyden korkmak, utanmak, saygı duymak, tazim göstermek” anlamlarına gelen recb kökünden türeyen receb kelimesi saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği dört […]

Recep Ayının Fazileti Nedir?

    Recep, haram aylardandır. Allah (Celle Celalûhu) bu ay hakkında şöyle buyurmuştur: “Doğrusu, Allah, gökleri ve yerleri yarattığı günkü kesin hükmünde, ayların sayısı, Allah katında on iki aydır. Onlardan dördü (Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep) haram olanlardır. Bu ayların haram kılmışı (İbrahim’den gelen) doğru dinin ve hesabın hükmüdür. Onun için bilhassa bu aylarda nefislerinize zulmetmeyin.” […]

Receb-İ Şerif Ayında Tutulacak Nafile Oruçlar

    Her kim ki Allah’a (Celle Celâlühü) iman ettiği ve sevabını da sadece Allah’tan (Celle Celâlühü) beklediği halde Receb-i Şerif ayında; Bir gün oruç tutarsa; Bin sene oruç tutmuş sevabı yazılır. İki gün oruç tutarsa; İki bin sene oruç tutmuş sevabı yazılır. Üç gün oruç tutarsa; Üç bin sene oruç tutmuş sevabı yazılır. Dört […]