Tag Archives: kuran allah kelamı mı

Kur’ân’ın Allah Kelâmı Olduğuna Dair 3. Delil

3. Kur’ân dışında usanmadan defalarca okunabilen kitap belki hiç yoktur; bu Kitap’tır ki, çeşitli vesilelerle devamlı okunur, hatmedilir, ama hiçbir zaman usanç ve bıkkınlık vermez. Nice müstesna eserler, fikir yazıları ve şiirler orijinalliğini ve değerini kaybeder; nice aktüel eserler birkaç yıl hatta birkaç ay ya dayanır ya dayanmaz; hem doğruluğu hem de aktüalitesi yönünden değerini […]

Kur’ân’ın Allah Kelâmı Olduğuna Dair 2. Delil

Acaba, şimdiye kadar -okumuşu, okumamışı; ilk mekteplisi, üniversitelisi; avamı, mütefekkiri; çobanı, bilim adamı ile- her tabaka ve her seviyedeki insanın, kapasitesi ölçüsünde hissesini alıp anlayacağı bir kitap yazılmış mıdır? Cevap: Hayır! Şairin, musikişinasın, iktisatçı ve hukukçunun, idareci ve içtimaiyatçının, eğitimci ve öğreticinin, fikir ve zikir yolu mensubunun okuyup istifade edeceği, yol ve mesleğine düstur, meselesine […]

Kur’ân’ın Allah Kelâmı Olduğuna Dair 1. Delil

1. Her şeyden önce, Kur’ân, yeryüzünü şereflendirdiği o ilk dönemde, hem ruhlarda, hem akıllarda, hem de gönüllerde tasavvuru imkânsız öyle bir tesir icra etmiştir ki, onun o ışıktan atmosferinde, yeniden hayata uyanan nesillerin mükemmelliği, onun hakkında başka bir delile/mûcizeye ihtiyaç bırakmayacak ölçüde bir harikadır ve bu insanların düşünce ufukları, kulluk esrarına vukufları ve marifetleri açısından […]

Kur’ân’ın Allah Kelâmı Olduğunun Delilleri Nelerdir?

İnsan ve kâinat kimin eseriyse, Kur’ân da ancak O’nun eseridir. Zira Kur’ân-ı Kerim, hem insanı insana tanıtmakta, hem de varlık kitabını tefsir etmektedir. Şöyle ki, Kur’ân bir taraftan, insanı bütün zaaf ve faziletleriyle, diğer taraftan da kâinatı bütün sır ve incelikleriyle, okumaktadır ki. kâinatın bütününde tasarruf edemeyen bir Zât’ın öyle bir söz söylemesi mümkün değildir.