Tag Archives: en güzel kuran okuyan hafızlar online

En Güzel Kuran Okuyan Hafızlar

Tüm insanlığa indirilen en son kitap olan kutsal kitabımız Kuran aynı zamanda içinde bir çok mucizeler bulundurur. Bu mucizelerin bazıları insanların görebilecekleri, anlayabilecekleri türdendir. Bazıları ise herkesin kavrayamayacağı güçte olduğu için gizlidir. Kuran-ı kerim’in herkesin gördüğü anladığı türden mucizelerinden biri hıfzedilmesidir. Yani ezberlenmesidir. Dünya üzerinde Kuran-ı Kerim’den başka bir kitap yoktur ki hem o kalınlıkta […]