Osmanlı Tuğrası Tablo

By | 31 Mart 2015

Tuğranın aslı oğuz lehçesinden gelen ”tuğrağ” şeklindedir. Zamanla bu kelime tuğra şekline dönüşmüştür. Tuğranın anlamı imza demektir. Osmanlı imparatorlarının yani padişahların imzası tuğraları ile atılmaktaydı. Her padişahın imzasının farklı olması açısından tuğrasıda farklıdır. Hangi padişahın tuğrası ise o padişahın tuğrasında kendi ismi bulunmakta idi. Tuğralar hat sanatı ile ustalar tarafından yapılmaktaydılar. Tuğralar tek idi aynı tuğradan başka bulunmamaktaydı.

osmanlı-tuğrası-tabloOsmanlı tuğrasının özel bir yapısı bulunmaktaydı. Özel bir şekil ile oluşturulan tuğranın bir çok kısımları bulunmaktadır. Osmanlı tuğrasının kısımları; tuğ, zülfe, hançer, sere, beyze olarak isimlendirilmiştir.

Osmanlı tuğrasının Sere kısmı, Tuğranın metin kısmıdır. Hangi padişaha aitse tuğra o padişahın kendi ismi ve babasının ismi ile han gibi sıfatları sere kısmında bulunmaktadır.

Osmanlı Tuğrası, o dönemde belgelerde, vesikalarda; tevki-i hümayun, nişan-ı hümâyun, nişan-ı şerif-i âlişan, misal-i meymun, alamet-i şerife, tuğra-i garra diye de isimlendirilmiştir.

osmanlı-tuğrası-tablo- Osmanlı tuğrası sadece imza görevi ile kullanılmamıştır. Osmanlı zamanında; ahidname, menşur, name-i hümâyun, mülknâme, ferman, vakfiye, berat vb. üzerine ve ortaya yazılan tuğra, sonraları; para, defter ve kâğıtların başına bir hanedan arması halinde bayraklarda, pullarda ve resmi yapılarda da kullanıldı.

Günümüzde ise Osmanlı Tuğrası Tablo, takı, aksesuar, giysi ve eşyaların üzerinde de kullanılmaktadır.

Her ebatta ve kalitede Osmanlı Tuğrası Tablolar mistik aksesuarlar ile Osmanlı devletini hatırlatan objeleri sevenler tarafından tercih edilmektedirler. Osmanlı Tuğrası Tabloları www.ihvan.com.tr online alış veriş mağazasından temin edebilirsiniz.