Ziyaret Tavafı

By | 5 Temmuz 2015

ziyaret-tavafiHaccın ikinci rüknü ziyaret tavafıdır. Ziyaret tavafı yapılmaksızın hac tamam olmaz. Kur’ân-ı Kerim’de: “Sonra saçlarını tırnaklarını kesip üstbaşlarındaki kirleri gidersinler ve diğer hac görevlerini yerine getirsinler, dünyanın bu en kıdemli mabedi Kabe’yi (Beyt-i Atik) bir kere daha tavaf etsinler.” (Hacc, 22/29) buyrularak ziyaret tavafının farziyeti vurgulanmıştır.

Tavaf, “Bir şeyin etrafında dolaşmak, dönmek” manasına gelir. Hac menasiki olarak tavaf, Hacerü’l- Esved’in bulunduğu köşeden veya hizasından başlayarak, Kabe’nin etrafında yedi defa dönmektir. Her bir dönmeye bir şavt denir ve yedi şavt bir tavaf olur.