Zilzal Suresinin İzahı

By | 8 Ağustos 2015

zilzal-suresinin-izahiBu sûre-i şerife, vukû-u muhakkak tahakkuk edecek olan kıyametin dehşetinden bahsediyor. Sûrenin ismi Zilzâl (zelzele-deprem) sûresidir. Zelzelenin ne, demek olduğunu ve zararlarını az da olsa biliyoruz.
Zelzelenin yaptığı o yıkıntılar, parçalanmalar hatırlatılarak, kıyametin zelzeleden binlerce daha dehşetli ve korkulu olacağı bildiriliyor.
Ve insanoğlu bu dünyada yapmış olduğu amellerle karşı karşıya gelecek. İyilik yapan, hem de zerrece bir iyilik yolunda bulunan onun faydasını, yarannı görecek. Kötülük peşinde koşan hem de zerrece kötülüğünün dahi cezasını, zararını görecek. İşte böyle dehşetli bir hesap ve ceza günü ve kıyametin dehşeti hatırlatılmaktadır.