Zilzâl Sûresi

By | 7 Ağustos 2015

zilzal-suresi-2Okunuşu: Bismillâhir’Rahmânir’Rahiym
îzâ zülziletil’ardu zilzâlehâ [1]. Ve ahracetiYardu eskâlehâ[2]. Ve kâlel’insânü mâlehâ [3]. Yevmeizin tühaddisü ahbârahâ [4]. Bienne rabbeke euhâlehâ
[5] . Yevmeizin yasdürünnâsü eştâtel liyüreu a’mâlehüm [6], Femey ya’mel miskâle zerratin hayrey yer ah [7]. Ve mey ya’mel miskâle zerratin şerray yerah [8].
Ma’nâsı: Yer şiddetli bir sarsıntı ile sarsıldığı. Yer, içindekileri çıkarıp attığı. Ve insan, bu yere (arza) ne oluyor? dediği zaman. O gün bize, iyi ve kötü üzerinde neler işlendiğinin haberlerini anlatacaktır. Çünkü Rabbm ona uahyetmiştir. O gün insanlar, amelleri(nin karşılığı) kendilerine gösterilmek için, ayrı ayrı (kabirlerinden) çıkacaktır. Artık kim zerre miktarı bir hayır işlerse, onun seuâbım görecek. Kim de zerre miktarı (ağırlığınca) şerr (kötülük) işlerse onun cezasını görecektir.