Zeyd B. Sâbit

By | 15 Nisan 2015

zeyd-b-sabit    Zeyd b. Sâbit (r.a.), İslâm tarihinin en önemli görevi kendisine verildi­ğinde henüz genç bir delikanlıydı. Hz. Ebû Bekir döneminde Kur’anî toplama görevi verilmişti. Hz. Ebû Bekir ona: ‘Sen genç ve akıllı birisisin. Allah Rasûlü’ne vahiy kâtipliği yaptın, Kur’an ayetlerini bir araya topla.’ Hz. Os­man, Kur’an’ı tek elde toplayıp çoğaltmak isteyince, bu görev yine bu gen­ce verilmişti. O vefat ettiği gün, İbn Abbas şöyle demişti:: ‘İşte ilmin gidişi böyle olur, bu gün ilmin çoğu defnedildi.’